Som följd av skada i det centrala nervsystemet som exempelvis en stroke kan man till exempel få en förändrad muskelspänning i kroppen och därmed svårigheter att röra sig. Detta ger ofta den drabbade personen problem att klara sig själv i det vardagliga livet, och problem med att göra det han eller hon önskar vara delaktig i.

Bobathkonceptet är ett problemlösande arbetssätt som arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan utbildas i, när det gäller att undersöka och behandla personer med skada eller sjukdom i det centrala nervsystemet. Denna utbildning (110 timmars grundkurs och 35 timmars fortsättningskurs) sker på Bobathkurser som leds av Bobathinstruktörer. I Sverige finns det en Bobathinstruktör för närvarande. Innehållet i kurserna och utbildning av instruktörer på olika nivåer är utformad av den internationella föreningen International Bobath Instructors Training Association, IBITA, som har 275 medlemmar utspridda över hela världen. Denna information gäller vuxenbehandling.