Line

Line Syre, leg sjukgymnast, internationell Bobathinstruktör och specialist i neurologisk fysioterapi.