• Kraftigt reducerat pris på utbildningsdagar som arrangeras årligen förutsatt att medlemsavgiften betalats innevarande och föregående år.
  • Nyhetsbrev flera gånger per år.
  • Referat från bl a utbildningsdagar, information angående kurser. Information från IBITA.
  • Tillgång till nätverk av intresserade/kunniga fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter.