FBKS målsättning är att:

  • Förankra och utveckla kunskap om behandling av personer med stroke och andra liknande sjukdomar eller skador på centrala nervsystemet.
  • Verka för spridandet av kunskap om rehabilitering enligt Bobathkonceptet i Sverige relaterat till stroke och andra liknande sjukdomar eller skador på centrala nervsystemet.
  • Medverka till samordningen av kurser givna i Sverige godkända av IBITA.
  • Underlätta utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna.
  • Verka för ett internationellt samarbete med kollegor inom IBITA.

 

 

FBKS Verksamhet

Verksamhetsplan


- Vi har en ny hemsida som skall fortsätta att utvecklas.
- Fortsätta med givande utbildningsdagar - om möjligt på flera orter.
- Öka samarbetet med de nordiska länderna på olika sätt bl.a med kurser/utbildningsdagar.
- Fortsätta att sprida information och marknadsföra Bobahtkonceptet.

Ett nyhetsbrev med information om t ex kurser, litteratur och föreningsverksamhet samt referat från genomförda kurser skickas ut till medlemmarna 3-4 gånger per år.

Föreningen arrangerar årligen utbildningsdagar vilka oftast genomförs i mars. Dagarna är i första hand för medlemmarna, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, som genomgått grundutbildning. I mån av plats är även icke medlemmar välkomna samt även andra yrkeskategorier (beroende på tema). Medlemmarna har möjlighet att fortlöpande ge förslag till teman för kommande års utbildningsdagar.
Referat från tidigare års utbildningsdagar hittar du under Referat & Artiklar.
För att få medlemspris för utbildningsdagarna skall medlemsavgiften vara betald innevarande samt föregående år.
Föreningen är beroende av medlemsintäkter för planering av utbildningsdagarna och för det löpande styrelsearbetet.